Cursorisch Onderwijs - livestream najaar 2020

Doelgroep
MDL-artsen, chirurgen, internisten, aios MDL, aios heelkunde, physician assistants, verpleegkundig specialisten.

Inschrijven
Geïnteresseerden kunnen zich binnenkort inschrijven.

Kosten
De kosten voor deelname aan de livestream bedragen € 65,00.

Onderwijscommissie NVMDL