Casuïstische conferentie - Najaar 2020

Datum
Maandag 23 november 2020

Kosten
Deelname is kosteloos voor leden NVGE en NVH.

Annuleren
Annuleren kan tot 1 week voor aanvang.

Accreditatie
De bijeenkomst is door de NVMDL geaccrediteerd voor 2 punten.
Ter plaatse wordt u gevraagd de presentielijst te tekenen, de punten worden nadien automatisch in uw persoonlijk dossier toegevoegd. Het bewijs van deelname wordt u achteraf toegezonden per e-mail.

Organisatiecommissie
Bestuur NVGE i.s.m. diverse UMC's.

De inschrijving verloopt via congressecretariaat NVGE